Bedrijfsrecherche

RIWA Bedrijfsrecherche

Steeds vaker worden ondernemers het slachtoffer van (bedrijfs)fraude. Bedrijfsfraude kan voorkomen in verschillende vormen. Bijvoorbeeld medewerkers die onrechtmatig geld overmaken naar hun eigen bankrekening, zaken doen met niet-bestaande leveranciers, facturen vervalsen of belangrijke bedrijfsinformatie doorspelen naar een concurrent.

Schade van deze fraude is vaak groot

Bij bedrijfsfraude is de impact op het bedrijf vaak enorm. Bovendien ligt imagoschade op de loer. Het is aan te raden om bij een vermoeden van (bedrijfs)fraude een fraudeonderzoek uit te laten voeren. De specialisten van RIWA recherche en advies helpen u graag bij het voorkomen en beperken van schade door frauduleuze handelingen door middel van het doen van een fraudeonderzoek. Het fraudeonderzoek richt zich op het vinden van bewijs waarmee u eventueel aangifte kunt doen bij de politie of andere (juridische) stappen kunt nemen tegen de fraudeur.

U kunt RIWA bedrijfsrecherche Tilburg inschakelen voor onder andere:

✓   Diefstalonderzoek 
✓   Security scans
✓   Bedrijfsspionage
✓   Verduistering 
✓   Oneigenlijk gebruik bedrijfsmiddelen
✓   Fraude 
✓   Uitkeringsfraude
✓   Concurrentiebeding 
✓   Infiltratie
✓   Ontslag 
✓   Veiligheidsscans
✓   Verzekeringsfraude 
✓   Contra-observatie
✓   Ziekteverzuim 
✓   Observatie

Werken binnen wettelijke kaders

RIWA recherche en advies werkt binnen de wettelijke kaders en conform de huidige wetgeving. Iedere rechercheur die werkt voor het bedrijf beschikt vanzelfsprekend over een legitimatiebewijs, afgegeven door de politie. RIWA recherche en advies erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (POB nummer 1806) en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor het inplannen van een (gratis) adviserend/ intakegesprek middels het contactformulier.

RIWA Recherche en Advies helpt u bij ieder conflict​

Neem contact op voor een vrijblijvend en vertrouwelijk kennismakingsgesprek.