Overlast

Overlast

De laatste jaren zien we een toename in het aantal zware en complexe overlastcasussen. Vooral de agressie tegen medewerkers van de verhurende partij neemt schrikbarend toe. Hierdoor wordt het voor de verhurende partij steeds moeilijker om deze vorm van overlast aan te pakken en de rust / leefbaarheid in de wijken terug te laten keren.

RIWA recherche en advies is de specialist in het in kaart brengen en aanpakken van deze zware / complexe overlast in de wijk. De overlast wordt, onder andere, in kaart gebracht door middel van het opstellen van gevelschema’s, houden van buurtonderzoeken en het voeren van gesprekken met personen die de overlast ervaren. Ook het houden van observaties en het plaatsen van een video-wagen behoren tot de mogelijkheden om de overlast in kaart te brengen.

Stopt de overlast uiteindelijk niet, en moet er overgegaan worden tot een juridische procedure voor ontbinding van het huurcontract en ontruiming van de woning, dan kunnen wij u hierin bijstaan of uit naam van de verhuurder samen met de advocaat het juridisch traject doorlopen.

“Het wordt voor de verhurende partij steeds moeilijker om overlast aan te pakken en de rust / leefbaarheid in de wijken terug te laten keren.”

Werken binnen wettelijke kaders

RIWA recherche en advies werkt binnen de wettelijke kaders en conform de huidige wetgeving. Iedere rechercheur die werkt voor het bedrijf beschikt vanzelfsprekend over een legitimatiebewijs, afgegeven door de politie. RIWA recherche en advies erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (POB nummer 1806) en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor het inplannen van een (gratis) adviserend/ intakegesprek middels het contactformulier.

RIWA Recherche en Advies helpt u bij ieder conflict​

Neem contact op voor een vrijblijvend en vertrouwelijk kennismakingsgesprek.