Werkwijze

Hoe gaat RIWA recherche en advies te werk?

Stap 1

Vrijblijvend en vertrouwelijk kennismakingsgesprek

Om elkaar beter te leren kennen, en om de probleemstelling in kaart te brengen zal er eerst een vrijblijvend en vertrouwelijk kennismakingsgesprek plaatsvinden bij de opdrachtgever. Tijdens dit gesprek brengen we het probleem in beeld en bepalen we de onderzoeksdoelstelling. Vervolgens beoordelen we aan de hand van de geldende juridische kaders of de inzet van een particulier onderzoeker gerechtvaardigd is.

Stap 2

Offerte en
plan van aanpak

Als besloten wordt dat er een onderzoek opgestart zal worden door RIWA recherche en advies, volgt er een offerte. Bij deze offerte zit een uitgebreid plan van aanpak. In dit pan van aanpak worden de te ondernemen acties beschreven. U kunt hierbij denken aan (semi)open bronnen onderzoek / observaties / buurtonderzoek / interviews enz)
Soms blijkt dat de voorgestelde acties niet voldoende zijn om tot een oplossing in de zaak te komen. Daarom zal in het plan van aanpak tevens beschreven worden welke (vervolg)acties mogelijk nodig zijn.

Stap 3

Onderzoek

Het onderzoek wordt door RIWA recherche en advies grondig en discreet uitgevoerd waarbij rekening gehouden wordt met de verplichtingen die voor particuliere recherchebureaus gelden vanuit de Privacy Gedragscode. Er wordt alleen informatie verzameld die van belang is voor het onderzoek. Verder wordt tijdens het onderzoek rekening gehouden met het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel.

RIWA recherche en advies werkt samen met collega’s die ook ruime ervaring hebben opgedaan bij de politie en gespecialiseerd zijn in observatie en aanverwante recherchetechnieken.
U wordt tussentijds op de hoogte gehouden van de gewerkte uren en het verloop van het onderzoek. Mocht een uitbreiding van acties / uren nodig zijn dan wordt u hierover altijd vooraf geïnformeerd.

Stap 4

Rapportage
en advies

Na het afronden van het onderzoek stelt RIWA recherche en advies een uitgebreide rapportage op. In deze rapportage zal, naast een conclusie, een aanbeveling / advies meegegeven worden. De rapportage kunt u, indien nodig, als bewijslast opvoeren in een mogelijk te voeren gerechtelijke procedure.

Werken binnen wettelijke kaders

RIWA recherche en advies werkt binnen de wettelijke kaders en conform de huidige wetgeving. Iedere rechercheur die werkt voor het bedrijf beschikt vanzelfsprekend over een legitimatiebewijs, afgegeven door de politie. RIWA recherche en advies erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (POB nummer 1806) en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor het inplannen van een (gratis) adviserend/ intakegesprek middels het contactformulier.

RIWA Recherche en Advies helpt u bij ieder conflict​

Neem contact op voor een vrijblijvend en vertrouwelijk kennismakingsgesprek.